Hlavní menu

Novinky

Novinky

Řízené větrání znamená, že vzduch, který souží pro udržení čistého a zdravého VM je pod kontrolou uživatele. Přívod i odvod vzduchu je jasně definován pomocí vzduchotechnické, rovnotlaké jednotky (dále jen VJ, CJ), která je vybavena dvojící energeticky úsporných EC ventilátorů, filtrem odváděného i přiváděného vzduchu a regulačním module, který umožňuje možnost komplexního ovládání. Řízení je pro tyto objekty doporučováno na základě koncentrace CO2 – automatický režim s možným manuální zásahem prostřednictvím ovladače, nebo web rozhraní.