Řízené větrání s rekupurací tepla pro školy a školky
Kontaktujte nás 8.00 -17.00:
+420 820 125 567
linka

Hlavní menu

 

Vnitřní prostředí – mikroklima

V dnešní době se stále více setkáváme se stavem, kdy se začíná neúměrně zhoršovat vnitřní prostředí ve školách z hlediska mikroklimatických podmínek a zejména škodlivin v ovzduší. K tomuto stavu se prostředí ve školách dostává postupně tak, jak jednotlivé obce rekonstruují objekty škol a v rámci těchto rekonstrukcí zajišťují především výměny oken a zateplovací systémy na fasády a střešní nebo půdní konstrukce. Z pohledu energetických úspor se jedná o chvályhodné počiny obcí, které jsou si vědomy, že energetické úspory jejich provozovaných objektů znamenají úspory v jejich rozpočtech. Na co se však zapomíná je dodržování požadavků dalších vyhlášek a zákonů, týkající se lidského zdraví. V prováděcích projektech, nutných pro povolení realizace, se bohužel konstatuje, že větrání bude zajišťováno „přirozeně“ – otevíráním oken. Původní okna ve vysokých třídách měla otvíravou horní část pomocí táhel. Při revitalizaci se inovativně často horní cca 2/3 oken provedli pevné a pouze spodní 1/3 otvíravá, jak ale odvést teplý vzduch od stropu tříd? Jak zajistit výměnu vzduchu, když během vyučovací hodiny není možné okna otevřít z důvodů venkovního hluku, prachu a průvanu?

V uzavřeném prostoru bez výměny vzduchu se zvyšuje množství drobného prachu z oblečení, šupinek kůže nebo vlasů. Jsou namáhány sliznice, plíce jsou drážděny prachem a zvyšují se koncentrací plynných částic. Účinky jednotlivých škodlivin jsou často okamžitě neznatelné, ale následky s odstupem času mohou být vážné. Některé z alergií mají svůj původ právě zde. Jediným okamžitým a nejviditelnějším ukazatelem je nesoustředěnost a únava. Protože je ale možné tento stav odůvodnit i jinak, např. zdravotním stavem žáka nebo nezáživným tématem probírané látky, není obecně výměně vzduchu věnována žádná pozornost.

Dalším důvodem zavírání oken je hluk pronikající zvnějšku do třídy a mající také rušivý vliv na soustředění žáků. Tímto se mají žáci lépe soustředit, bohužel jejich soustředěnost klesá se stoupajícími koncentracemi škodlivin a CO2 ve vnitřním vzduchu.

Systémy řízeného větrání pro MŠ a ZŠ

Řízené větrání znamená, že vzduch, který souží pro udržení čistého a zdravého VM je pod kontrolou uživatele. Přívod i odvod vzduchu je jasně definován pomocí vzduchotechnické, rovnotlaké jednotky (dále jen VJ, CJ), která je vybavena dvojící energeticky úsporných EC ventilátorů, filtrem odváděného i přiváděného vzduchu a regulačním module, který umožňuje možnost komplexního ovládání. Řízení je pro tyto objekty doporučováno na základě koncentrace CO2 – automatický režim s možným manuální zásahem prostřednictvím ovladače, nebo web rozhraní.

Nedílnou součástí je též rekuperační výměník pro zpětný zisk odpadního tepla z odváděného vzduchu – rekuperace tepla. Tím je dosaženo maximální efektivity a úspor při provozu VZT systému.

Novinky

centralni-jednotka-duplex

Nová budova základní školy s automatickou regulací – centrální jednotka DUPLEX.

ms-vestec

MŠ Vestec – nově nainstalována rekuperační jednotka.

centralni-jednotka-duplex

Topná sezona se kvůli chladnému počasí prodlužuje a prodražuje.

  • Topná sezona - 2015-10-08 15:13:30 - Topná sezona se kvůli chladnému počasí prodlužuje ...
  • Nová budova základní školy - 2015-10-08 15:10:54 - Nová budova základní školy s automatickou regulací ...
  • MŠ Vestec - 2015-10-08 15:09:28 - MŠ Vestec – nově nainstalována rekuperační jednotka. Est ...
  •